Μιξαρωντας youtube posts

Είναι αυτό που όλοι περιμέναμε?

Το Muziic, αγαπημένο Facebook Application έρχεται να μετατρέψει το youtube σε εικονικό DJ studio, δίνωντας τη δυνατότητα στο χρήστη να φτίαξει δικά του playlist, να τα μιξάρει και να ετοιμάσει τα δικά του party mix.

Το virtual dj δίνει δύο εικονικά decks τα οποία ο χρήστης χειρίζεται”χειροκίνητα” ή αν θέλει μπορεί να χρησιμοποιήσει την λειτουργία αυτόματου dj set όπου η εφαρμογή ¨τρέχει¨ την προεπιλεγμένη playlist.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.muziic.com/

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: